Hàng to quá em sợ, chỉ có tại X.TUOI69.APP

Server VIP (tốc độ cao)Tắt QC