Em thích được bắn tinh lên mặt, chỉ có tại X.TUOI69.APP

Server VIP (tốc độ cao)Tắt QC