Địt đã đời rồi bắn lên mặt em, chỉ có tại X.TUOI69.APP

Server VIP (tốc độ cao)Tắt QC