"Điên à! Anh không up lên đâu", chỉ có tại X.TUOI69.APP

Server VIP (tốc độ cao)Tắt QC